Välkommen till utskriftssystemet Prisma


Detta är hemsidan för Chalmers utskriftssystem. Nästan alla utskrifter på Chalmers hanteras via denna server.

Kolla aktuell status innan du skaffar mer PQ!!! [länk]


Nyheter

2017-05-03

ÖPPEN! PQ-Webshop (elektroniska värdebevis) - Webbshoppen är igång igen!!.

2016-11-2

STÄNGD! PQ-Webshop (elektroniska värdebevis) stängd. Öppnar igen ca 2017-04-10. (Se nyhet daterad 2008-12-17)

2016-09-06

Efter senaste uppdatering av Windows fungerar inte uppdatering av skrivarnas drivrutiner likadant. Vid problem: avmappa skrivaren, och koppla upp den igen. Vid pop-up om att acceptera drivrutinerfr%aring;n print.chalmers.se, acceptera.

2016-04-26

ÖPPEN! PQ-Webshop (elektroniska värdebevis) - Webbshoppen är igång igen!!

2015-12-08

En FAQ finns nu upplagd

2015-12-08 (egentligen 2015-11)

När en skrivare har papperstrassel eller på annat sätt har problem med ett jobb, skickas ett email till användaren

När printerquota har tagit, eller håller på att ta slut, tas hänsyn till både terminsquota och köpt PQ innan varningsmail skickas till användaren. I detta framgår saldo för de olika underkontona.

TerminsPQ ges vid första utskrift under terminen.

Webbsidan fö uppladdning av filer för utskrift visar enbart aktuella skrivare

2015-11-18

STÄNGD! PQ-Webshop (elektroniska värdebevis) stängd. Öppnar igen ca 2016-03-25. (Se nyhet daterad 2008-12-17)

Den fria terminsquotan delas nu ut vid terminens första utskrift istf som tidigare vid terminsstart. Notera; ingen utskrift under aktuell termin == ingen fri quota denna termin

2015-09-03

Nu höjer vi priset på värdebevis för print- och kopieringskvota. Höjningen beror på att vi nu måste ta ut 25% moms istället för som tidigare 6%. Det nya priserna blir
25 kr för 40 pq
125 kr för 275 pq
300 kr för 700 pq
Alla studenter får som tidigare 250 fria printerkvota vid terminsstart.

2015-05-07 (egentligen 2015-05-01)

ÖPPEN! PQ-Webshop (elektroniska värdebevis) - Webbshoppen är igång igen!!

2014-10-27

STÄNGD! PQ-Webshop (elektroniska värdebevis) stängd. Öppnar igen ca 2015-03-25.

2013-12-04

STÄNGD! PQ-Webshop (elektroniska värdebevis) stängd. Öppnar igen ca 2014-03-25.

Förklaring till det nya systemet med "plånböcker finns här

2013-08-13

Ny kontostruktur med där köpt PQ kan hållas skild från terminsPQ. Detta syns bara i 'Mitt kontoutdrag'. Ändringen gör det som ett exempel ättare att ge exjobbare möjlighet att använda skrivare på institutioner utan att betala med egen PQ.

2013-04-17 (egentligen 2013-03-26)

ÖPPEN! PQ-Webshop (elektroniska värdebevis) - Webbshoppen är igång igen!!

2012-12-07 (egentligen 2012-11-07)

Duplexrabatten räknas numera in i priset direkt. (mer info)

2012-11-12

STÄNGD! PQ-Webshop (elektroniska värdebevis) stängd. Öppnar igen 2013-03-20.

2012-11-07

PQ-Webshop (elektroniska värdebevis) stänger snart (inom någon vecka

2012-11-07

Nu har vi uppgraderat utskriftssystemet. Om det kvarstår några problem, rapportera in dem till support@chalmers.se

2012-03-26

ÖPPEN! PQ-Webshop (elektroniska värdebevis) - Webbshoppen är igång igen!!

2011-11-02

STÄNGD! PQ-Webshop (elektroniska värdebevis) stängd. Öppnar igen 2012-03-20.

2011-10-26

Nytt datum för höstterminsquota: 15 augusti (tidigare 1 september). Troligen tar elektroniska värdebevis slut i webshoppen redan i början av december. Se nedan.

2011-03-20

ÖPPEN! PQ-Webshop (elektroniska värdebevis) - Webbshoppen är igång igen!!

2011-01-10

STÄNGD! PQ-Webshop (elektroniska värdebevis) - vi får tyvärr inte längre sälja via kreditkort pga att omsättningen överstiger max omsättning per år. - Vi jobbar på att få fram en ny leverantör av denna tjänst

2010-08-10

Nu är dessa webbsidor öppnade så att man kan se dessa sidor även när man inte är på campus.

2009-05-20

Det verkar ha blivit en del trasiga v-bevis (gissningsvis mindre än 5 st.) som rapporteras som redan inlösta. Om du får ett sådant: skicka ett mail till support@chalmers.se med uppgift om CID, v-bevisnummer och kod på rad 3.

2009-03-22

Öppet! PQ-Webshop (elektroniska värdebevis) har nu öppnat igen, det var ett år sedan den öppnades och iochmed 1-årsjubileet får vi nu tillåtelse att sälja igen (kanske räcker till jul 2009?).

2008-12-17

STÄNGD! PQ-Webshop (elektroniska värdebevis) - vi får tyvärr inte längre sälja via kreditkort pga att omsättningen överstiger max omsättning per år. - Vi jobbar på att få fram en ny leverantör av denna tjänst

2008-12-09

Om du inte kan skriva ut - utskrifter går bara upp i rök utan att ge ett enda felmeddelande; Prova att ta bort skrivaren/skrivarna och lägga till dem igen. Många skrivare har fått uppdaterade drivrutiner och det har tydligen inte fungerat att uppdatera med automatik på alla konton.

2008-11-17

På måndag kväll (preliminärt) kommer printservern att bytas ut mot en ny maskin. Driftinfo. Vi har information om konfigurering i fall du behöver konfigurera om din dator. Windows Vista kommer iochmed detta att kunna anvädas. Kerberos identifiering blir ett krav.

2008-11-13

Vi kommer snart att börja ta bort äldre transaktionsdata (enligt lag (PUL)), varvid man bara kan se utskrifter 6-12 månader tillbaka i tiden.

2008-08-27

Notera att nya konton skapas EFTER första utskriftsförsöket!
Har du noll i quota, gör en provutskrift först INNAN du felanmäler saldot!

Saldosidan har korrigerats. Nu visas aktuell status (vilket är rimligare än föreg&arin g;ende status innan senaste ändring av kontot :)

2008-06-02

Informationen på dessa sidor har arrangerats om och det skall förhoppningsvis vara lättare att hitta rätt information. Främst har vi försökt göra menyraden upptill tydligare.

2008-04-03

Om du får ett felmeddelande om att det inte fungerade att ladda in ditt värdebevis eller att detta inte finns, kontrollera först din quota innan du felanmäler!

Detta inträffar vanligtvis då man råkar dubbeltrycka på OK-knappen och därmed försöker ladda värdebeviset två gånger.

2008-03-30

Om du har fått en eller flera transaktioner på -10000 PQ så är dessa till för att STOPPA ditt konto från användning.

Kontakta din studievägledning eller Personalman - du saknar i detta fall en registrering som student eller anställd och har därmed blivit avstängd.

2008-03-30

Printsystemet använder data från Chalmers centrala persondatabas (PDB). Om du inte finns korrekt registrerad kan du nekas utskrift. För dig som har en egenadministrerad dator är det viktigt att du följer anvisningarna om Kerberos och användarnamn.

Problemlösning:

Om problem uppkommer: Skicka e-mail till support at chalmers.se

  

Menybeskrivning

Mitt kontoutdrag / Logga in

Här hittar du ditt saldo och detaljerad information om vad du har skrivit ut.

Priser och villkor

Vad kostar det och hur köper jag mera printquota? Hur reklamerar jag?

Ladda värdebevis

Om du köpt ett värdebevis kan du via denna länk ladda värdet för användning antingen till utskrifter eller kopiering (OBS OLIKA SYSTEM!)

Uppskatta utskriftskostnad

Här kan du se vad en viss fil kostar att skriva ut på en viss skrivare (den skrivs alltså inte ut, det sker bara en beräkning på kostnaden.

Det faktiska kostnaden kan man dock bara få då utskriften skett i verkligheten.

Dokumentation och info

Här hittar du information om utskriftservern, exempelvis hur du skall koppla en skrivare till din egen dator.

Skrivare i systemet

Lista på vilka skrivare som finns i systemet

Namngivning

Varför skrivarna heter som dom gör och hur man därmed hittar rätt skrivare.

In english

Våra engelska sidor. Dock är huvudspråket svenska och därmed det mesta av materialet på dessa sidor.